Váš komplexní partner ve světě dokumentů.

AKTUÁLNĚ

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně cenných papírů na zaknihované cenné papíry

Společnost OVISION CZ a.s., se sídlem K Bílému vrchu 2960/8, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČ 02834154, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19687, tímto podle § 529 obč. zákoníku zveřejňuje rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 2. 9. 2020, kterým bylo rozhodnuto o přeměně všech akcií vydaných společností na zaknihované cenné papíry. Údaj o tom, že akcie společnosti budou vydány jako zaknihované cenné papíry byl do obchodního rejstříku zapsán dne 10. 9. 2020.

Společnost tímto vyzývá vlastníky akcií společnosti, aby akcie společnosti odevzdali společnosti v jejím sídle vždy v pracovní dny od 10,00 hod.- 14,00 hod. a to ve lhůtě 6 měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí pro účely provedení úkonu směřujících k zaknihování.
Akcionář současně při odevzdání akcií sdělí společnosti číslo účtu v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, na které mají být akcie společnosti zaevidovány.

V Praze dne 10.9.2020

Michal Hendrych
statutární ředitel
OVISION CZ a.s.

NAŠE SLUŽBY

PODATELNY - VÝPRAVNY

příjem, distribuce, odeslání, styk s poštou, POŠTOVNÍ OPERÁTOR

Reprografická pracoviště

centrální tisk, reprografie & finishing

Tisková centra

transakce, variabilnÍ data

Digitalizační centra

skenování a vytěžování dat

Kancelářský fleet management

copy - print - scan - fax

projektové řízení

analýzy, návrh řešení, řízení a optimalizace dokumentových procesů

Poštovní operátor

možnost zasílání zásilek a optimalizace poštovného
více informací zde

Document Process Outsourcing

faktury, smlouvy, objednávky

NÁŠ TÝM

Michal Hendrych

STATUTÁRNÍ ŘEDITEL

michal.hendrych@ovision.cz

+420 603 299 767

Petr Dvořák

VÝROBNÍ ředitel

petr.dvorak@ovision.cz

+420 602 660 509‬

Tomáš Havlín

Obchodní ředitel

tomas.havlin@ovision.cz

‭+420 607 063 929‬

William Pešek

ředitel pro klíčové zákazníky

william.pesek@ovision.cz

‭‬‭+420 605 942 939‬

Zdeněk Beck

Produkční

zdenek.beck@ovision.cz

‭+420 ‭736 217 586‬

Michal Meiner

PROJEKTOVÝ MANAŽER

michal.meiner@edm-sro.cz

‭+420 602 667 347‬

REFERENCE

SPOLEČNOSTI SKUPINY

REKLAMNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

více info

DANTER

Více než 25 let na trhu s dárkovými a reklamními předměty. Skvělé ceny, grafické studio, osobní přístup. To vše se společnosti Danter dělá skvělého partnera pro Váš brand.​
VSTOUPIT

REKLAMNÍ CENTRUM A TISKÁRNA

více info

REPRONIS

Výroba všech typů reklam, potisků, razítek, knih, polepů, letáků, banerů a stovky jiných technologií. Součástí Repronisu je grafické studio, tiskárna a především skvělá parta profesionálů.
VSTOUPIT

PRODEJ A SERVIS KANCELÁŘSKÉ TECHNIKY

více info

COMPLET

Profesionální tým "COMPLET" zajišťuje prodej, servis a systémová řešení v oblasti kancelářské techniky a správy dokumentů.
VSTOUPIT

POŠTOVNÍ A TISKOVÉ SLUŽBY

více info

EDM

Poštovní a tiskové služby, které šetří váš čas i peníze. Vyřizování poštovních zásilek a dlouhá stání na poště přenecháte nám a vy můžete v klidu pracovat.​
VSTOUPIT

TRANSAKČNÍ TISKY A OBÁLKOVÁNÍ

více info

AZ PRIMA

Pro své klienty zajišťujeme kompletní servis od grafické přípravy, tisku, kompletace, třídění, až po předání hotových zásilek České poště s.p., nebo jinému alternativnímu doručovateli dle přání zákazníka.
VSTOUPIT

OFSETOVÁ TISKÁRNA

více info

SWL

Nabízíme kvalitní tisk a výroba katalogů, širokou škálu variability v oblasti letáků, skládaček, plakátů, kalendářů a mnoho dalšího z produkce ofsetového tisku.
VSTOUPIT

OVISION GROUP

Společnost Ovision CZ a.s. je majoritním akcionářem dalších dceřinných společností, tvořící kompaktní portfolio segmentově zaměřených firem. Tuto skupinu komunikujeme jako OVISION GROUP. 

adresa

K Bílému vrchu 2960/8
Praha 9 – Horní Počernice, 193 00

KontaKt

Mob: +420 607 063 929‬‬
Email: info@ovision.cz

OVISION

Specialista na dokumentové služby a komplexní outsourcing

Kontakt

  • Adresa
  • K Bílému vrchu 2960/8
  • Praha 9
  • 193 00

Základní údaje

  • OVISION CZ a.s.
  • IČ: 02834154
  • DIČ: CZ02834154
  • B 19687 vedená u Městského soudu v Praze
  • Bankovní spojení: Sberbank CZ a.s.
  • Číslo účtu: 4200572810/6800