Poštovní operátor

Společnost OVISION CZ a.s. poskytuje od roku 2016 možnost zasílání adresné korespondence pro své zákazníky za zvýhodněné ceny. Služba je určena zejména pro firemní klientelu.
Poskytované služby
Ovision OptiPost – doručení zásilky příjemci, který je fyzickou osobou nebo podnikatelem do ČR. Kompletní specifikace a možné doplňkové služby jsou uvedeny v Obchodních podmínkách. Ovision Direct – přímá přeprava ucelených souborů zásilek automobilem z a na dohodnutou adresu, v individuálně dohodnutý čas převzetí a doručení. Kompletní specifikace a možné doplňkové služby jsou uvedeny v Obchodních podmínkách.
Ceník služeb
 Ovision OptiPost

Ovision Direct

Individuální cenová kalkulace dle požadavků zákazníka.

Obchodní podmínky

Aktuální Obchodní podmínky ke stažení zde.

Řešení sporů

Pokud zasílatel nevyhoví nebo nevyřídí reklamaci vad poskytované poštovní služby, je příkazce nebo adresát oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu (www.ctu.cz) návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne. Podání návrhu podléhá správnímu poplatku. Na návrh Český telekomunikační úřad rozhodne v řízení o námitce proti vyřízení reklamace o právech a povinnostech účastníků řízení vyplývajících ze smlouvy nebo zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, v aktuálním znění.

adresa

K Bílému vrchu 2960/8
Praha 9 – Horní Počernice, 193 00

KontaKt

Mob: +420 602 660 509‬
Email: podpora@ovison.cz

OVISION

Specialista na dokumentové služby a komplexní outsourcing