Těžistě dokumentové problematiky u průmyslových a obchodních organizací leží někde jinde, než u finančních nebo telekomunikačních firem. Hlavním zájmem je automatizace přenosu informací v dodavatelsko-odběratelském vztahu, služby spojené s výrobkovou či technickou dokumentací a také činnosti v oblasti zákaznické komunikace….

prumysl

Více o průmyslu a obchodu

U průmyslových subjektů se často zaměřujeme na dokumenty, přímo svázané s jejich primární činností, bez nichž se výrobek nebo služba prostě nemůže obejít. V případě výrobního průmyslu může jít o zajištění technické dokumentace k výrobkům, uživatelských manuálů nebo návodů k obsluze, certifikátů (optimálně zajištěné stylem just – in time), případně také tiskových potřeb oddělení konstrukce, designu či R&D. Specifickou oblastí je stavební průmysl, kde máme bohaté zkušenosti s outsourcingem všech činností, souvisejících se zpracováním stavební, projektové a prováděcí dokumentace. Rovněž zajímavá řešené se nabízejí u transakčních dokumentů, které v některých případech provázejí řadu průmyslových procesů (zpracování faktur, objednávek, logistických dokumentů, výrobních postupů apod.) V segmentu obchodních firem, zejména potom retailových, je hlavní orientace na efektivní zákaznickou komunikace (kampaně, loajality programy, direct mail, transpromo, POS vizualizace v místech prodeje…) a v oblasti optimalizace interních činností také na automatizaci transakčních toků (faktury, objednávky, reklamace, EDI…).