vizeVize

Naše podnikatelská vize vychází z dlouhodobých zkušeností práce s náročnými klienty, ale zároveň podporuje vlastní cestu při řešení outsourcingových projektů – bez závislosti na nadnárodních korporátních mantinelech, omezených technických platformách, bez honby za výsledky „na papíře“ a zbytečné byrokracie. Ušetřený čas a vysokou flexibilitu tak můžeme investovat do jediné priority – spokojenosti zákazníka, která je také základním měřítkem našeho úspěchu.

 

poslaniPoslání

Posláním společnosti Ovision CZ je poskytovat komplexní dokumentové služby všem organizacím, které mají zájem o nalezení cesty k trvalé kontrole svých procesů, spojených se zpracováním dokumentů a informací, spolu s důsledným řízením nákladů a jejich trvalou optimalizací v průběhu spolupráce. Zaměřujeme se na takové oblasti, kde jsme schopni prostřednictvím našich služeb přinést přidanou hodnotou pro klienta v organizaci jeho procesů práce s dokumenty. Naším důležitým závazkem je motivace a rozvoj potenciálu vlastních zaměstnanců, přičemž speciální důraz klademe na vytváření pracovních příležitostí/míst pro osoby se zdravotním postižením, které v řadě našich provozních činností mohou nalézt důstojné a adekvátní uplatnění.

 

hodnotyZákladní hodnoty Ovision (Core Values)

Vše, co ve firmě děláš, musí na konci znamenat spokojenost zákazníka.
Přistupuj k práci tak, jako kdybys řídil svoji vlastní firmu.
Buď kreativní a hledej nové cesty, nesvazuj se dogmaty z předchozí praxe.
Vyhledávej spolupráci a najdi motivaci pro ty, s kterými chceš spolupracovat.
Buď transparentní ve svém jednání vůči kolegům, partnerům i zákazníkům.

 

filosofieNaše filosofie

Realita bude taková, jakou si ji uděláme