Služby na vstupu
do organizace

 

Služby v interním
procesu

 

Služby na výstupu
z organizace

 

Konzultační a analytické
služby

 

Business process
outsourcing

 

Máte specifické
zadání? Napište nám.

 

Tržní segmenty

Umíme být užiteční pro všechny typy firem a institucí, které z podstaty své existence musejí pracovat s dokumenty. Z toho logicky vyplývá, že umíme být užiteční téměř vždy a ve všech základních oblastech každodenního podnikání našich zákazníků.

Bankovnictví
a pojišťovnictví

Telekomunikace
a utility

Státní správa
Průmysl a obchod
Služby a logistika
Školství