Dokumentové služby na vstupu do organizace
Business processoutsourcing
Dokumentové služby v interním procesu
Dokumentové služby na výstupu z organizace
Konzultační a analytickéslužby
MODERNÍ
DOKUMENTOVÉ
SLUŽBY
Služby v interním
procesu
Služby na vstupu
do organizace
Služby na výstupu
z organizace
Konzultační služby
Business Process
Outsourcing

 

Naše služby se zaměřují jak na prvotní tvorbu a produkci dokumentů, od grafického návrhu či zpracování variabilních dat z databází až po vytvoření vlastního tištěného výstupu nebo elektronické podoby, tak se také zabýváme zpracováním dokumentů již dříve vytvořených a jejich efektivním začleněním do firemních procesů (podatelna, digitalizace, vytěžování dat, archivace, DMS systémy aj.). Díky naší produktové nezávislosti můžeme pro každého zákazníka navrhnout řešení na míru, kombinující nejvhodnější technické vybavení pro jeho prostředí (HW, SW) a kvalifikované personální zabezpečení, které je nedílnou součástí našeho konceptu. Služby poskytujeme jak v režimu „on-site“ (tedy přímo v lokalitě zákazníka), tak „off-site“ prostřednictvím našich produkčních center, případně využíváme vhodné kombinaci těchto dvou modelů. V současné době naši zákazníci mohou využít 3 Centra sdílených služeb, specificky zaměřená podle typu zpracování.

Centra sdílených služeb

V minulosti byla v oblasti dokumentových služeb upřednostňována varianta „on-site“ řešení, které bylo koncipováno a investováno na míru pouze pro jednoho konkrétního zákazníka. Ekonomický tlak a nutnost hledat nákladově nejefektivnější řešení přesunul postupně zájem zákazníků směrem k využívání tzv. center sdílených služeb, jejichž filosofie je založená na sdílení technologií, prostor a personálních kapacit pro více subjektů, přičemž zde logicky dochází k úsporám z rozsahu a nižší ceně za vyprodukovanou jednotku zpracování. Tento trend podporují také 3 centrální pracoviště skupiny Ovision CZ, která jsou provozována přímo naší společností nebo některou z dceřiných společností.

Produkční služby pro digitální a ofsetový tisk

Dnešní svět je stále ještě nastavený tak, že se v řadě oblastí neobejde bez produkce fyzických výstupů (tištěných, zkompletovaných či jinak upravených). Pokud takové situace nastávají, a pro firmu není vhodné, ekonomické ani technologicky řešitelné zajišťovat si tiskovou výrobu vlastními zdroji, potom lze s úspěchem využít služeb specializovaného pracoviště, jako je to naše.

Více informací o produkčních službách

Centrum tisku Praha, provozované pod hlavičkou naší dceřinné společnosti EDM, nabízí komplexní škálu služeb pro zpracování všech typů tiskovin a dokumentů, realizované od těch nejmenších formátů až po formáty rozměru billboardu, samozřejmě ve všech spektrech barevnosti a použitých medií pro vnitřní i venkovní použití. Pracoviště obsluhuje segmentově různorodou klientelu, od technicky orientovaných profesí (architekti, stavaři, projektanti, konstruktéři), přes marketingové a obchodní tiskoviny širokého využití, kompletní print-management pro hotelové řetězce, semináře a konference až po grafickou podporu výstavnictví. Projekt Centrum tisku je od počátku veden jako chráněné pracoviště, kde většinu pracovního týmu tvoří osoby se zdravotním postižením (OZP). Z tohoto titulu naši odběratelé mohou na poskytnuté tiskové a grafické služby uplatnit plnohodnotné a transparentní náhradní plnění. Další detailní informace lze nalézt na webových stránkách www.centrum-tisku-praha.cz

Digitalizace a vytěžování dat z dokumentů

Elektronická podoba dokumentů a dat je moderním trendem, který bezesporu podporuje rychlost sdílení informací mezi lidmi a produktivitu práce. V okamžiku, kdy charakter činností při nezbytném zpracování dokumentů je takový, že je výhodné tyto činnosti centralizovat, a dosáhnout co nejnižších nákladů, potom je nasměrování úkolů v oblasti skenování, indexace, vytěžování a validace do specializovaného externího centra správnou volbou.

Více informací o digitalizaci

Naše středisko pro digitalizaci a následné zpracování elektronických obrazů poskytuje ucelené služby v dané oblasti. Centrum vybavené moderní ICT infrastrukturou, produkční skenovací technikou, aplikacemi pro optické rozpoznávání a vytěžování informací a kvalifikovaným personálem je vstupním předpokladem pro kvalitní službu. Zároveň volba lokalizace tohoto střediska do oblastí s nejvýhodnější cenou lidské práce a dalších režijních vstupů umožňuje našim zákazníkům nabízet digitalizační a vytěžovací služby za vysoce konkurenceschopných podmínek. Toto pracoviště se stává také důležitou součástí uceleného Business Process Outsourcingu, např. v oblasti Invoice processing nebo Contract processing. Nezřídka v rámci konkrétního zákaznického projektu probíhá jedna část služby v lokalitě zákazníka, a druhá (elektronické zpracování) probíhá ve zmiňovaném centrálním středisku.

Hromadná personalizovaná korespondence

Každá firma nebo organizace potřebuje v určitých situacích komunikovat se svým okolím prostřednictvím adresné korespondence. Pokud je však databáze těch, s kterými je třeba komunikovat, poměrně velká, nebo se vyžaduje značná frekvence hromadné korespondence různého typu, potom vychází varianta využití sdíleného outsourcingového centra  jednoznačně výhodněji, než investování do vlastních zdrojů, případně fixně nastavené řešení on-site.

Více informací o hromadné korespondenci

Umístění střediska pro zpracování hromadné korespondence je poměrně nezávislé na vlastní lokalizaci zákazníka, proto s úspěchem využíváme podobný koncept, jako u dříve uvedeného centra pro digitalizaci. Kombinace vhodné technologie pro generování variabilních dat, formátování a kompozici vzhledu dokumentů, vysokokapacitní digitální tisk, automatizované obálkování a přípravu k poštovní distribuci, spolu s optimálními náklady na ostatní výrobní faktory, zajišťuje komplexní službu a atraktivní obchodní podmínky pro zákazníky. Datová komunikace probíhá po zabezpečené infrastruktuře a v praxi jsou aplikovány všechny potřebné procedury pro zabezpečení ochrany dat, osobních údajů apod. V případě, že existuje zájem klienta na zajištění plně elektronické personalizované korespondence, jsou kapacity a možnosti našeho centra k dispozici – ať už se jedná o hromadný e-mailing, billing či direct mail.