Elektronická značka

Elektronická značka nebo také Digitální certifikát je v asymetrické kryptografii digitálně podepsaný veřejný šifrovací klíč, který vydává certifikační autorita.

Časové razítko

Časové razítko je vhodné použít u elektronických dokumentů, kde je nutné prokázat čas jejich vzniku, jako jsou například účetní doklady.

DPS

Technologie počítačového systému pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů.

Digitální podatelna

Digitální podatelna je nástrojem automatizace procesů zpracování příchozí korespondence.

Automatická identifikace a vytěžování dat

se odkazuje na metody automatického rozpoznání objektů, získávání předem určených informací o nich, a intergraci těchto dat přímo do páteřních IS/IT systémů (tedy bez zásahu člověka).

Elektronická fakturace

je moderní způsob předávání daňových dokladů. Daňové doklady jsou zasílány e-mailem v běžném formátu PDF a v XML formátu ve standardu ISDOC.

Outsourcing

znamená, že firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti čili subkontraktorovi, specializovanému na příslušnou činnost.

Elektronický podpis

je v informatice označení specifických dat, které v počítači nahrazují klasický vlastnoruční podpis.

Workflow

je schéma provádění nějaké komplexnější činnosti (procesu), rozepsané na jednodušší činnosti a jejich vazby.

Document Record Management System (DRMS)

DRMS je systém, zahrnující funkčnost DMS (Document Management System, Systém pro správu záznamů) a funkčnost RMS (Record Management System, Systém pro správu dokumentů, obvykle používaný pojem "Spisová služba").